Sri Vadapathirta Kali Amman Festivals

Sri Vadapathirta Kali Amman Festivals
S.No Festival Name From Date To Date
1 Thiru Karthigai Deepam 12-Dec-2016 12-Dec-2016
2 Sri Anjaneyar Jayanthi / Laksharchanai 29-Dec-2016 07-Jan-2017
3 Sri Vaikunda Ekadesi 08-Jan-2017 08-Jan-2017
4 Thai Pongal 14-Jan-2017 14-Jan-2017
5 Thai Fridays (4 Fridays) 20-Jan-2017 10-Feb-2017
6 Thaipoosam 10-Feb-2017 10-Feb-2017
7 Sri Madurai Veeran Padayal 15-Feb-2017 24-Feb-2017
8 Maha Sivarathiri 24-Feb-2017 24-Feb-2017
9 Vasantha Navarathiri (10 Days) 28-Mar-2017 05-Apr-2017